Indkaldelse til generalforsamling i Støtteforeningen Tullebo's Venner

Lørdag 21/3 2019 kl. 14.30

Sted: Tullebo Kattehjem, Haminavej 5, 4760 Vordingborg

Man skal være medlem af foreningen for at deltage!

Af hensyn til plads, bedes man tilmelde sig senest den 14/3 2020 pr. mail til post@tullebo.dk

Dagsorden ifgl. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. den 7/3 2020 på mail til post@tullebo.dk

Med venlig hilsen
Heidi Tengstedt Hansen
Formand

Offentliggjort 01/03-2020